Gebruik elkaar als surfplank

Glij van een heuvel af, probeer daarbij zo lang mogelijk op de ander zijn rug te staan.