Zo licht als een veertje

Hou een ruilrace: begin met een veer en eindig met een zo zwaar mogelijk voorwerp!