Ruilrace 2.0

Probeer een voorwerp te ruilen tot iets met zoveel mogelijk waarde